Category: כללי

שמונים מדינות בשמונים שנה – למה דווקא?

הגיע אליי אדם בן 80 לבצע השתלות שיניים. כשהבהרתי לו את התהליך ביקש שאבצע מהר יותר. מופתע שאלתי אותו: למה? אתה חושש מפאת גילך שלא תזכה לראות את גמר התהליך?מה פתאם! אמר לי. אני פשוט טס בעוד חודש לפרו לעלות על המאצו פיצו. אתה צוחק? שאלתי לא. אצר. אני עושה את זהה הרבה. כל שנה …

המשיכו בקריאה