Tag: רבת עמון

ירדן – ביקור אצל השכנים (ללא ילדים)

המלצה לטיול ללא ילדים בן 5 ימים אצל ירדן השכנה שלנו בגבול המזרחי, שמתחיל ברבת עמון, עובר בפטרה ומסתיים שוב בארץ בעיר אילת